Sdílení zkušeností a otázky po masáži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítám Vás na svém blogu v sekci zaměřené na vaše zkušenosti s masážemi.

Možná se u vás během masáže nebo i po ní vyskytla nějaká reakce, pocit nebo vnitřní hnutí a chtěli byste se o svůj zážitek podělit s ostatními. Vaše sdílené zkušenosti jsou velmi cenné, protože dávají nahlédnout ostatním do tématu z pohledu klienta. Neostýchejte se a řekněte si to mezi sebou, pokud máte chuť. Možná si nejste jisti, jestli vaše pocity byly "správné". A třeba právě příspěvek někoho s podobnou zkušeností vás o tom přesvědčí. Protože každý váš pocit je správný, jen jde o to rozkódovat informaci, kterou sebou nese.

Budu ráda za každý příspěvek a věřím, že i všichni ostatní návštěvníci těchto stránek.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit

Komentáře  

# Síla dotekuMichal 2017-10-10 20:28
Síla doteku

Na své cestě za poznáním, kdy jsem si stále více uvědomoval sílu doteku, objevoval svět energie a rozšířeného vnímání, tak jsem si postupně čím dál častěji kladl otázku, zda bych byl také schopen dávat tyto úžasné vědomé doteky.

Přetrvávalo ale ve mne přesvědčení, že pro vědomý dotek a práci s energií musí být člověk duchovně založený a musí už mít za sebou dlouhou cestu osobního rozvoje. Vnímal jsem to jako hradbu, kterou nemám šanci překonat. Naštěstí touha naučit se tomuto umění a být schopen přinášet dotekem radost a potěšení byla silnější než pochybnosti, že bych tuto hradbu nepřekonal.

Uvědomil jsem si, že se o to musím pokusit. K rozhodnutí mi pomohlo setkání se skvělou ženou, která vyzařovala světlo jako opravdová hvězda, která vám ukazuje cestu. Když jsem se dozvěděl, že nabízí výuku umění doteku, bral jsem to jako znamení, které musím následovat. Byla pro mne vynikající učitelkou, která mi ukázala, jak posunout doteky na úplně jinou úroveň tak, aby byly pro ženu skvělým zážitkem.

Zpětně jsem si uvědomil, že bylo pro mne výhodou, že jsem do té doby neprošel žádným kurzem masáže. Pomohlo mi to pochopit, že to nejdůležitější je způsob, jakým se člověk dotýká a jak se vnitřně naladí na tento dotek. Technika masáže je také velmi důležitá, ale to hlavní je být si vědom tohoto doteku a vnitřně se s ním propojit. Když mi pak žena popisovala, že zažila něco, co ještě nikdy nezažila, nebyla schopna to popsat ani slovy, měl jsem z toho velkou radost. Potvrdilo mi to, že pokud jde dotek ze srdce, tak je to správná cesta. Mám také radost z toho, když vidím, jak pomocí doteků žena rozkvete, jak si více užívá své vlastní tělo, jak se rozzáří její oči. To je pro mne ta největší odměna.

Přijímat doteky je skvělé a stejně skvělé je doteky dávat. Uvědomil jsem si, jak je přijímání a dávání doteků propojené. Při přijímání doteků získáme zkušenost, jaké zážitky, pocity, vjemy nám doteky přinášejí. Tato zkušenost pak násobí sílu doteků, které dáváme, protože máme mnohem jasnější představu, jaké dary můžeme dotekem předat, co vše můžeme probudit, nechat rozkvést.

Propojení přijímání a dávání doteků je důležité i v další rovině. Dávání doteků nemůže dlouhodobě fungovat bez přijímání doteků, protože přijetí doteků nám zprostředkovává cestu k našemu nitru, vnitřní energii. Čím silněji si uvědomíme sami sebe, tím silněji dokážeme rozproudit svoji energii, která nám pak umožní posílit účinky našeho doteku.

Přineslo mi to i jeden velmi zajímavý zážitek, kdy jsem si opět potvrdil, jak jsou ženy vnímavé, jak do muže vidí, jak toho o ženách pořád málo vím. Měl jsem přání potěšit dotekem jednu velmi výjimečnou ženu a zprostředkovat jí svět, který se mi otevřel na cestě za poznáním, že i jemnost může mít velkou sílu. Jako začátečník v umění doteku jsem ale měl pochybnosti, zda budou moje schopnosti dostatečné ke zprostředkování tohoto zážitku. Z tohoto důvodu jsem se neodvážil jí dát takovou nabídku. Proto bylo pro mne o to větší překvapení, když takové přání vyslovila a já ho mohl s radostí splnit. Ženy jsou prostě úžasné.

Chtěl bych dodat odhodlání všem ženám a mužům, aby se neostýchali naučit se umění vědomého doteku. Mohou jen získat. Stačí opravdu pouze chtít a pozitivní účinek doteku se projeví okamžitě. Budete sami překvapeni, jakou sílu má dotek. Dovolil bych si volně parafrázovat jedno rčení. Kde je dotek, tam nemusí chodit lékař.

Michal
Odpovědět
# Pokračování cesty za poznáním Tantry – vibraceMichal 2017-01-10 21:49
Pokračování cesty za poznáním Tantry – vibrace

Na své cestě za poznáním Tantry mne nejvíce ovlivnil zážitek, který přišel nečekaně, byl velmi intenzivní. Otevřel mi cestu na úplně novou úroveň vnímání, jakou jsem do té doby nepoznal. Nejlepší na tom je, že mne neustále překvapují nové a nové věci, které jsem schopen cítit. Když už si začnu myslet, že nic dalšího nemůže být, tak se mi otevřou dveře do další dimenze vnímání, o které bych před svou cestou určitě tvrdil, že je to nemožné.

Zážitek, který mě takto ovlivnil, přišel na mé třetí masáži. Začalo to nenápadně lehlým brněním prstů na rukách, pak se přidaly paže, nohy, tělo. Toto brnění se následně změnilo v mohutné vibrace celého těla. Měl jsem dojem, že zažívám zemětřesení. Měl jsem zároveň pocit, že jsem jako na horské dráze a jedu z kopce dolů šílenou rychlostí. Bylo to něco neuvěřitelného.

Až s odstupem času jsem si uvědomil, že vibrace, které nyní mám na každé masáži, mi zprůchodnili energii v těle, otevřely mne k širšímu vnímání a odstranily hranice, které by mne mohly omezovat.

Energie ze vzrušení je jako vodopád, který dopadá do jezera, naší pánve. Čím více je člověk zablokován a nedokáže se uvolnit, tím je toto jezero menší, je to takové jezírko. K jeho naplnění stačí málo vody, energie. Čím více se dokážeme uvolnit, tím větší je jezero a tím více energie jsme schopni přijmout. Pokud je ale průchod energie v těle blokován a tedy neexistují řeky, které by rozváděly energii z jezera do celého těla, tak i sebevětší jezero se časem naplní.

Když jsem zkoušel techniku velkého tahu, tak jsem si uvědomil, že tento způsob, jak pomocí síly, zatnutí svalů rozlévat jezero s energií do těla, když nejsou řeky, není cesta pro mne. Vydal jsem se cestou uvolnění a zprůchodnění energie v těle, k tomu mi pomohly vibrace.

Nejdříve vznikaly malé potůčky, říčky, až nakonec jezero s nimi splynulo v jednu velkou řeku procházející celým tělem. V tento okamžik pro mne zmizely hranice, které by mne dokázaly omezit v intenzitě vnímání a v množství energie, které jsem schopen přijmout.

Když se člověk zaměří jen na jeden prožitek, který se pro něho stává jediným cílem, tak je to jako hora, kterou vidí před sebou, a na jejíž vrchol chce vystoupit. Kdyby si ale dovolil se kolem sebe rozhlédnout, tak by uviděl pohoří. Na základě vlastního prožitku by si pak uvědomil, jak velký je rozdíl mezi tím cítit jen jednu osamocenou horu nebo celé pohoří.

Silnější prožitek nemusí být nutně svázaný s jeho intenzitou. Než jsem se vydal cestou za poznáním Tantry, tak jsem si myslel, že pro intenzivní zážitek a velké vzrušení je potřeba rychlost a síla, ale až masáže mi otevřely oči a uvědomil jsem si, že naopak jemnost a pomalost je cestou, jak vnímat intenzivněji a mnohem šířeji. Když jsem si navíc dovolil připustit, že vyvrcholení nemusí být nutně cílem, dostalo se mi svobody v objevování dosud nepoznaných vjemů a zážitků.

Na první pohled si člověk může myslet, že divoký horský potok s peřejemi mu může nabídnout více energie než klidná velká řeka, ale až ve chvíli, kdy se v řece zastaví, tak ucítí její ohromnou sílu.

Když mne neomezují hranice, jak velké množství energie a vzrušení jsem schopen přijmout, tak bych to nejlépe přirovnal k sopce před erupcí. Na povrchu se může zdát, že se nic velkého neděje, ale pod povrchem se ohromná energie a síla rozlévají do těla. Je to neskutečně úžasné toto vnímat celým tělem a ne jen jeho částí.

Ve stavu vibrací je skvělé pozorovat vlastní tělo, jak je vzájemně propojeno, jak intenzivní může být i pouhý lehký dotek prstu. Cítím proudění energie v těle, jak jako řeka teče kolem páteře přes ramena do rukou. Každý dotek je jako rozeznění struny hudebního nástroje, jejíž vibrace se nesou celým tělem.

Z dosud poznaných vjemů mne zatím nejvíce ohromil dotek bez doteku. Je neuvěřitelné, že jsem schopen vnímat dotek prostřednictvím energie, která obklopuje moje tělo. Je to jako další vrstva kůže, která je tvořena energií. Vůbec nechápu, jak to funguje. Bez vlastní zkušenosti bych nikdy neuvěřil, že lze něco takového vnímat. Úžasné je pak cítit dotek dlaně na těle nejen svojí pokožkou ale i touto energií. Je to pro mě zcela nový smyslový vjem.

Těším se na to, co dalšího na své cestě poznám. Zároveň si uvědomuji, jak velké štěstí mám, že mými průvodkyněmi jsou tak skvělé ženy, které mi dávají možnost poznávat tento magický svět. Děkuji Vám.

Michal
Odpovědět
# Moje cesta za poznáním tantryMichal 2016-11-25 20:44
Moje cesta za poznáním tantry

Kdyby se mě někdo zeptal před rokem, co je to tantra, tak bych obtížně hledal slova, protože bych nevěděl, co si mám pod tím slovem přesně představit. Pokud bych dostal stejnou otázku nyní, tak bych ta slova opět hledal těžko, ale důvod by byl naprosto jiný. Jelikož slova jsou jen velmi omezený prostředek pro popis toho, co lze v tantře zažít, vnímat, cítit. Pro její poznání je důležitá vlastní zkušenost, kdy k vám promluví vaše tělo a smysly svým vlastním jazykem beze slov.

Dlouhou dobu jsem výraz tantra bral jen jako další exotické slovo z východu, jehož používání se stalo módním. Moje setkání s ní nastalo v době, kdy jsem se vnitřně cítil jako rozladěný hudební nástroj. Hrál, ale nebylo to ono, vytrácela se radost. Čím dál více jsem si uvědomoval, že pořád někam pospíchám, jedu v zajetých kolejích, dělám věci ze setrvačnosti.

Když jsem si jednou přečetl článek o tantrické masáži, tak mne to velmi zaujalo. Byl jsem zvědavý, jestli něco takového může být pravda. Sváděl jsem vnitřní boj, jestli jít nebo ne. Když se v hlavě objevil argument, proč to vyzkoušet, tak se ihned objevil důvod proti. Tento vnitřní dialog jsem s přestávkami vedl několik měsíců, až jsem si jednoho dne řekl, že takt to dál nejde. Pokud to nevyzkouším, tak nikdy nepoznám, o co se jedná. Začal jsem velmi pečlivě vybírat, kam půjdu. Nechtěl jsem naletět, aby nešlo jen o erotickou záležitost, která s tantrou nemá nic společného.

Co jsem během tantrické masáže zažil, vnímal, bylo pro mne zcela něco nového, nepoznaného, úžasného. Byl to stav naprosté lehkosti a uvolnění. Cítil jsem vlny tepla, energie, vzrušení. Připadal jsem si, že ležím na pláži u moře a vlny hladí moje tělo. Byl to zcela nový svět, do kterého se mi otevřely dveře, který byl mimo moje dosavadní chápání. Moje hlava odmítala přijmout, co jsem zažil, vnímal. Trvalo několik dní, než jsem byl schopen vstřebat, co se vlastně stalo.

Byl jsem pak čím dál tím více zvědavý, co dalšího se v tomto novém světě schovává. Přimělo mne to chodit na další tantrické masáže. Bylo úžasné sledovat, jak se s každou další zkušeností moje smysly a tělo probouzí. Přirovnal bych to k tomu, jako kdybych se učil vidět. Nejdříve jsem byl schopen rozpoznávat jen obrysy, odstíny šedé. Postupně jsem viděl ostřeji, začal jsem vidět barvy. Z počátku mne jakýkoliv intenzivní zážitek oslnil jako silné světlo a nebyl jsem schopen vnímat nic dalšího, co bylo kolem. Domníval jsem se, že je to hranice, která mi brání vnímat něco intenzivněji. S každou další zkušeností se toto omezení postupně vzdalovalo, až nakonec zmizelo. Najednou jsem měl úplnou svobodu, nic mne neomezovalo. Mohl jsem naplno vnímat. Nejlépe bych to přirovnal pocitu, kdy se procházíte rozkvetlou loukou za slunečného dne. Vidíte tu úžasnou harmonii barev rostlin kolem vás a cítíte jejich vůni. Zároveň vnímáte teplo slunce nad vámi, jak vám dodává energii. Když se podíváte nahoru, tak vás neoslní a jste schopni vidět oblohu kolem něj.

Všímal jsem si také, jak mne tantrické masáže pozitivně ovlivňují v běžném životě. Byl jsem klidnější, veselejší, vrátila se radost. Když si uvědomím, co mně přinesly, jak mne ovlivnily, tak bych si velmi přál, aby každý člověk alespoň jednou v životě zažil to co já. Pomohlo by mu to si uvědomit, co jsem si uvědomil i já, jak velkou sílu má dotek. Je neuvěřitelné, co pouhý dotek dokáže. Podle mě je to lék, kterého je bohužel v dnešním uspěchaném světe nedostatek.

Doplnil bych ještě několik doporučení. Vybírejte velmi pečlivě, kam půjdete. Bohužel se rozšířilo mnoho salónů, které s tantrou nemají vůbec nic společného. Domnívají se, že stačí přidat masáž pohlaví, okořenit to peříčky, kožešinou a jinými předměty. Pokud trvá kolem půl hodiny, tak se určitě nejedná o tantrickou masáž, její délka by měla být nejméně dvě hodiny. V popisu by se také nemělo objevit, že je zakončena vyvrcholením. Dalším vodítkem může být i nízká cena. Masáže mají svou hodnotu a nelze je provádět jako na běžícím pásu. Pokud se rozhodnete jít, rezervujte si dostatek času. Je důležité, abyste nikam nepospíchali a nemysleli na úkoly, které ještě musíte stihnout. Klíčem k tantře je hlava, její uvolnění, které vám dovolí vnímat plně své tělo a smysly. Pokud se vám poprvé nepodaří uvolnit, tak si z toho nic nedělejte. První zkušenost může být ovlivněna nervozitou z nového, nepoznaného. Uvědomte si také, že pokud vaše smysly dlouho spaly, tak to bude chtít čas, aby se postupně probudily. Proto doporučuji, pokud jste byli spokojeni, jít podruhé na to samé místo, už vás nebude svazovat taková nervozita. Nebuďte smutní, pokud hned nezažijete, co jste se někde dočetli nebo slyšeli. Pokaždé je to jiné, záleží na vašem rozpoložení, na tom, jak jsou probuzeny smysly. Vnímání každého člověka je velmi individuální, proto nemusíte usilovat o to, abyste prožili něco, co zažil někdo jiný. Navíc pak na základě vlastních zkušeností přijdete na to, že řada lidí, kteří píší články o tantře na internetu a v časopisech, nemá vůbec tušení, o čem to je. Proto si nenechte nic vnutit, nechejte to prosím jen na svém pocitu a vnímání.

Pokud popis mojí cesty za poznáním tantry dodá odvahu aspoň jednomu člověku k jejímu vyzkoušení, tak budu rád.

Chtěl bych ještě na závěr poděkovat ženám, které se věnují tantrickým masážím. Jste úžasné ženy a máte můj neskonalý obdiv. Děkuji.

Michal
Odpovědět
# Odp.: Sdílení zkušeností a otázky po masážiDominik 2016-10-27 13:43
Díky masáži si více vážím sám sebe a mám se raději.
S pomocí masérky jsem taky našel malý plamínek ve mě, který jsem "dusil" mým dosavadním způsobem života, a s jehož pomocí mohu zapálit obrovský a silný vnitřní oheň.
Odpovědět
# Štěpán 2015-11-22 15:50
Masážní studio DANIT je (v zemi plné tantra a kvázi tantra salónů) výjimečné. Je vskutku jedno, kterou masérku si zvolíte pro tu kterou masáž. Danit, Pavla, Lucie, ke svým klientům každá z nich přistupuje velice individuálně, s maximálním směrováním k uspokojení vašich potřeb, očekávaní, snů. V principu můžete zvolit dva přístupy. Buď v úvodní komunikaci s masérkou před masáži naznačíte svá očekávání, resp. co je vám příjemné, nebo naopak, co vám příjemné není, nebo, necháte se plně unášet masérčinou energií. Prožitek z každé jedné masáže je výjimečný, a to i u té samé masérky, cíleným přístupem pracuje každá z nich s vaší energií a zde se s chladní monotónnosti určitě nesetkáte. Pokud máte u masáže rádi profesionalitu a „barvitost“, vřele vám toto studio doporučuji navštívit.
Odpovědět
# Martin 2015-02-26 06:09
Masáž byla super. Dalo by se též říci poctivá masáž ve svém pravém slova smyslu - relaxace těla i mysli.
Masírující Danit podle mě odvedla skvělou práci.
Vše bylo OK. I přes mírnou nervozitu na začátku, vše bylo seriozní a podle domluvy.
Díky a respekt
Odpovědět
# vadim 2015-02-13 18:16
Po zhruba měsíci se ozývám po dalším mapování. Doba od prvního mapování proběhla stručně a pragmaticky popsáno mým významným pocitem : klidná sebejistota ! Tento pocit mne provázel celou dobu jak v osobním životě tak – a to jsem cítil zejména – při obchodních jednáních i ve stresových situacích. Dále bych to nerozebíral, ale v případě zájmu odpovím na otázky.
A další – tedy druhé - mapování ? Začátek podstatně přirozenější a plynulejší, bez rušivých svěračových reakcí. Při poloze v kleče, v které probíhala první polovina mapování, bolestivá místa z první masáže nyní při masírování pouze s tlakovým pocitem již bez bolesti. Celkově v trochu nadsazeném vyjádření vědomě přijímaný terapeuticky přínosný postup.
Následně pro uvolnění a odpočinek jsme přešli do polohy na zádech, kdy se Danit posadila za mou hlavu a při masáži hlavy jsem odcestovl do prostoru a objevily se emoce spojené se vztahem k matce a pomalu se rozpouštěly. Pak následovala část mapování v poloze na zádech. Zpočátku obdobně jako při předchozí poloze, ale potom se objevilo místo s intenzivním bolestivým vjemem. Po společné dohodě jsme se rozhodli pokračovat – bylo to náročné na potlačení bolesti, ale přitom se objevila reakce v podobě obrovské energie doprovázené intenzivními zvukovými i pohybovými projevy. Nazvali jsme to společně probuzení tygra. Po subjektivně dosti dlouhé době se bolest začala rozpouštět, ale energie přetrvávala. A pocit uvnitř jako by se tam objevila obrovská hmota, i když Danit už masírovala pouze vnější partie. S pokračujícím uvolňováním energie se tato hmota pomalu vstřebávala až do uklidnění a ukončení masáže. Tolik ke druhému mapování. Při povídání po jeho ukončení jsme se dohodli, že by bylo vhodné doplnit tento můj popis i komentářem Danit, která prožila pro masérku velice zajímavé dění a zřejmě svůj prožitek připojí k tomuto textu.
Odpovědět
# Danit 2015-02-14 00:53
Děkuji Vadime za krásné shrnutí...
Mohu doplnit svůj prožitek, který byl velmi radostný a to doslova. Oproti prvnímu Tvému mapování mělo toto druhé zcela jinou atmosferu - uvolněnější (již opadly obavy z neznámého).
Spojitost s tvoji matkou jsem prožívala velmi intenzivně, tentokrát dokonce tak moc, že se mi promítaly obrazy zážitků, které rozhodně nebyly moje - aspoň ne z tohoto života. Celá tato část byla velmi meditativní a silná.
Samotné mapování bylo povznášející - vidět - cítit změnu oproti stavu, když jsme začínali - méně bolesti, více příjemných prožitků...a když jsi pak nechal vyjít ven tygra ze svého nitra, to byl energetizující a vzrušujícící vjem....energie, která z tebe šla byla ohromující a podmanivá. Byla jsem vzrušená a zároveň velmi radostná....vzduch kolem tvého těla se chvěl...krása
Odpovědět
# Vadim 2015-01-17 03:19
Anální mapování pro muže

Na kurzech sexological bodyworking jsem měl možnost slyšet mnoho pozitivního o přínosech vaginálního mapování, což je samozřejmě z hlediska přijímání ryze ženská záležitost.
Mužský ekvivalent v podobě análního mapování je vzhledem k mužskému a zcela pochopitelnému méně vstřícnému vztahu k práci s emocemi a skrytými problémy viceméně pouze zmiňován a takřka nepraktikován.
Vzhledem k mému zájmu o maximální osobní rozvoj a rovněž z hlediska profesní zvědavosti na účinky této praktiky jsem se ve spolupráci s masérkou Danit rozhodl tuto praktiku absolvovat.
Začátek byl rozpačitý s logickým fungováním svěračových reflexů - a pro méně zkušeného možná i s poměrně psychicky náročnějším zvládnutím situace.
Nicméně ve vzájemné komunikaci a dále díky velice citlivému a lidsky i profesně angažovanému přístupu masérky se najednou vše uvolnilo a masírovaný prostor přestal být odděleným prostorem, ale stal se otevřenou součástí těla. Což současně ucítila i masérka. Následně už byla objevována jednotlivá zatuhlá místa a rovněž jizvy/operace hemeroidů/, z nichž některá zatuhlá místa se podařilo rozmasírovat a odstranit a to poměrně neagresivně. Práce na jizvách byla podstatně bolesivější až nepříjemná a společně jsme se dohodli na ukončení masáže a pokračování po delší době dvou - tří týdnů.
Pocity a emoce ? Po rozmasírování zatuhlých míst ze mne spadlo obrovské břemeno tíhy, kterou jsem přitom fyzicky a psychicky vůbec necítil. Při práci na jizvách /po operaci hemeroidů / zatím jen bolestivý pocit. Po ukončení masáže byla nutná čtvrthodina uzemnění a zklidnění, protože vybuzená energie s tělem silně cvičila.
A nyní večer několik hodin po masáži a po setkání s více lidmi v několika různých situacích ?
Nádherný pocit klidu a volnosti, hrdosti a posílení sebejistoty , že jsem do toho šel a že jsme ochoten a schopen vykonat pro osobní rozvoj hodně.
Určitě hluboká vděčnost masérce za její pomoc.
A zajímavě se to vše promítá do vnímání lidí a dějů v okolí ve stavu rozšířeného vědomí přinášejícího porozumění pro to, co je, ať krásné či škaredé, ať dobré či špatné , ať příjemné či nepříjemné, ale vnímání bez předsudků a bez odsudků.
Uvidíme, co přinesou další dny - reakce bývají pozvolné a dlouhodoběji se otevírající.
Po další masáži sdělím poznatky
Odpovědět